Skip to main content

HUN-REN Data Repository Platform

A kutatásiadat-kezelés gyakorlata: Bevett eljárások és kísérleti projektek

Megjelent és online elérhető A kutatásiadat-kezelés gyakorlata: Bevett eljárások és kísérleti projektek c. tanulmánykötet az MTA Könyvtár és Információs Központ kiadásában.

2021-ben az Eötvös Loránd Kutatási Hálózat titkárságának megbízásából, a Research Data Alliance magyar csoportja szakmai támogatásával az MTA Könyvtár és Információs Központ kísérleti programot bonyolított le kutatási adatok kezelésének témájában. A kötet első részében a projekt összefoglalóját, és négy támogatott projekt beszámolóját olvashatjuk. Az Akadémiai Kiadó adatmelléklet-kezelési gyakorlatát ismerteti a második rész első cikke. Ezt pedig végül két szakterület: a bölcsészettudomány és a csillagászat adatkezelési gyakorlatának bemutatása követi.

Mind az adatkezelési kísérleti program lebonyolításával, mind e kötet kiadásával a szakkönyvtárak ez irányú elkötelezettségét kívánják alátámasztani.