Ugrás a tartalomra

HUN-REN Adatrepozitórium Platform

Hatvani István Gábor

Kép
Hatvani István Gábor portré

Hatvani István Gábor a Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont Földtani és Geokémiai Intézetében működő Paleoklíma 2ka Lendület Kutatócsoport tudományos főmunkatársa, valamint óraadó az Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Karán. A múltbeli klímaváltozási folyamatok hátterének kutatására koncentrálva elsősorban geokémiai és paleoklíma adatsorok geostatisztikai és spektrális vizsgálatával foglalkozik. Emellett felszíni és felszín alatti víztestek tér- és időbeli mintavételezési gyakoriság-optimalizálását és átfogó állapotfelmérését is végzi modern adatelemző módszerekkel. Az Open Geosciences, a Central European Geology és az International Journal on Geomathematics szaklapok szerkesztője. A Fiatal Kutatók Akadémiájának vezetőségi tagja (2023/2024) a Magyarhoni Földtani Társulat Geomatematikai Szakosztályának (2015-2023) és az MTA Geomatematikai Albizottságának titkára (2018-2023), az MTA Földtani Tudományos bizottságának titkára (2022-), továbbá a Nemzetközi Geomatematikai Társulat (IAMG) tagja (2014-).

Hatvani István meggyőződése, hogy az elkövetkező években egyre nagyobb lesz az igény a folyamatosan növekvő kutatási adatmennyiség szabadon hozzáférhetővé tételére, egységes struktúra szerint, nem pusztán tanulmányok szupplementumaként. Ahhoz, hogy ez itthoni platformon (pl. az ARP-projekt keretében) megvalósulhasson, szükséges, hogy még a fejlesztés utolsó fázisaiban eljussanak a kutatói elvárások illetve kérések a fejlesztőkhöz, hogy a készülő repozitórium minél inkább ki tudja elégíteni a kutatói igényeket. Három adathalmazt kíván elhelyezni az ARP repozitóriumban: (1) Magyarország felszín alatti vizeinek izotóphidrológiai atlaszához kapcsolódó adatokat; (2) Gépi tanulásos módszerekkel létrehozott, interpolált csapadék stabilizotóp összetételét leíró geostatisztikai adatbázist Európára; és (3) Avar kori üveggyöngyök készítéséhez használt nyers-, valamint színező anyagok azonosítására alkalmas adatbázist