Ugrás a tartalomra

HUN-REN Adatrepozitórium Platform

GYIK

Mi az adatrepozitórium?

Az adatrepozitóriumok olyan adatbázis infrastruktúrák, amelyek lehetővé teszik a kutatási adatok hosszú távú megőrzését, kereshetővé tételét és szolgáltatását.

Mi minősül kutatási adatnak?

Minden, a tudományos kutatás során előállított, a tudományos közösség által általánosan elfogadott tényadat, amely a kutatási eredmények hitelességét igazolja. A kutatási adatok az információk széles skáláját fedik le és sokféleképpen állhatnak elő.

Kutatási adatok például:

 • adatbázis-tartalmak (videó, hang, szöveg, képek)
 • alkalmazások működési adatai (naplófájlok tartalma, alkalmazások futási eredményei, szimulációk eredményei)
 • audio/video anyagok, fotók, filmek, diapozitívok, hangfelvételek
 • dokumentumok (szöveges vagy táblázatos formátumban)
 • fehérje vagy genetikai szekvenciák
 • kérdőívek, szövegátiratok, kódkönyvek
 • kérdőíves felmérések válaszai, teszteredmények
 • kutatási folyamat során megszerzett és/vagy előállított digitális tárgyak
 • laboratóriumi jegyzetek, terepgyakorlati naplók, feljegyzések
 • modellek, algoritmusok, szkriptek
 • módszerek és munkafolyamatok
 • szabványos működési eljárások és protokollok
 • színképek, színképelemzések stb.

Mik a FAIR alapvelvek?

A FAIR (Findable, Accessible, Interoperable, Reusable) adatkezelés lényege, hogy a kutatási adatok könnyen megtalálhatók és hozzáférhetők, emellett együttműködők, azaz biztosítják a különböző platformok közötti átjárhatóságot, és végül újrafelhasználhatók a további kutatások támogatása érdekében. A FAIR olyan vezérelvek készlete, amelyek betartása biztosítja a kutatási adatok fentiekben részletezett kritériumoknak való megfelelését.

További információkért látogasson el az Open Science oldalára.

A HUN-REN ARP projekt kiemelt célja a FAIR adatkezelési kultúra támogatása a HUN-REN intézményhálózatán belül. A projekt keretében továbbfejlesztett szolgáltatás ezzel összehangban egy, a FAIR irányelveknek teljes mértékben megfelelő repozitóriumi infrastruktúra-szolgáltatás.

Mikortól vehető igénybe a HUN-REN ARP?

Az Adatrepozitórium Platform (ARP) 2024 március elejétől áll a felhasználók rendelkezésére.