Ugrás a tartalomra

HUN-REN Adatrepozitórium Platform

Portál Adatkezelési Tájékoztató

A jelen Adatkezelési Tájékoztató összefoglalójának („Adatkezelési Tájékoztató”) célja röviden bemutatni, hogy a Wigner Fizikai Kutatóközpont, a Társadalomtudományi Kutatóközpont és a SZTAKI a HUN-REN Adatrepozitórium Platform („ARP”) weboldal (https://researchdata.hu/; „Weboldal”) használata során hogyan kezeli az Ön személyes adatait.

Adatkezelők

A Számítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézet (székhely: 1111 Budapest, Kende u. 13-17, kapcsolat: @email - „SZTAKI” vagy mi) a Weboldal működtetésével, mint információs társadalommal kapcsolatos szolgáltatás nyújtásával összefüggésben az Ön személyes adatainak a felelős adatkezelőjeként jár el.

Bizonyos, ekként megjelölt adatkezelések esetében a Wigner Fizikai Kutatóközpont (székhely: 1121 Budapest, Konkoly-Thege Miklós út 29-33, kapcsolat: @email - „Wigner”), a Társadalomtudományi Kutatóközpont (székhely: 1097 Budapest, Tóth Kálmán utca 4., kapcsolat: @email – „TK”) és a SZTAKI az Ön adataival kapcsolatosan közös adatkezelőként jár el. Ekkor közös adatkezelői megállapodás alapján a SZTAKI-t jelöltük ki az érintettekkel való kapcsolattartásra.

Adatkezelési célok és jogalapok

Az ARP-vel kapcsolatosan az Ön személyes adatait az alábbi adatkezelési célokból kezeljük:

  1. Az ARP Weboldal fenntartása és biztosítása: az Ön személyes adatait az ARP weboldalhoz kapcsolódó információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtásával kapcsolatosan, az ahhoz technikailag szükséges körben kezeljük, aminek jogalapját a Weboldal felhasználási feltételeinek végrehajtása, mint szerződés biztosítja;
  2. Kapcsolattartás, kommunikáció: az adatkezelés célja, hogy kezeljük és Wigner-rel és a TK-val együttműködésben, közös adatkezelőként megválaszoljuk az Ön hozzánk beérkező kérdéseit és megkereséseit; ezen célból jogos érdekünkre támaszkodunk jogalapként.
  3. Felhasználói igények felmérése: külön űrlapon a Wigner-rel és a TK-val együttműködésben, közös adatkezelőként felmérjük az Ön felhasználói igényeit, hogy a ARP projektet milyen irányban fejlesszük tovább, amellyel kapcsolatos adatkezelés során az Ön hozzájárulására támaszkodunk.
  4. Hírlevél küldése: az adatkezelés célja az ARP projekthez kapcsolódó meghívók, hírek és ismeretterjesztő anyagok Ön által megadott e-mail címre történő elküldésének biztosítása. Az Ön által rendelkezésre bocsátott adatokat, közös adatkezelőként, célhoz kötötten, kizárólag hírlevélküldésre használjuk, az adatkezelés során az Ön hozzájárulására támaszkodunk.

Kik férhetnek hozzá az Ön személyes adataihoz?

Munkatársaink a „szükséges ismeret” elve alapján férhetnek hozzá az Ön személyes adataihoz. Szolgáltatónk és egyéb harmadik felek adatfeldolgozóként férhetnek hozzá az Ön személyes adataihoz, továbbá bírósági, hatósági és egyéb hivatalos szervek megkövetelhetik tőlünk személyes adatai rendelkezésre bocsátását.

Az Ön jogai

Önt megilleti a hozzáféréshez való jog, adatai helyesbítéséhez és a törléshez való jog, illetve bizonyos esetekben az adatkezelés elleni tiltakozáshoz való jog a többi jog mellett, és megilleti Önt az adathordozhatósághoz való jog is. Amennyiben személyes adatait az Ön hozzájárulása alapján kezeljük, hozzájárulását bármikor, indokolás nélkül visszavonhatja. A hozzájárulás visszavonása azonban nem érinti a hozzájárulás visszavonása előtti adatkezelés jogszerűségét.

Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos bármely okból bármikor tiltakozzon személyes adatainak általunk történő kezelése ellen, mely esetben nem kezelhetjük tovább az Ön személyes adatait. Amennyiben Önt megilleti a tiltakozáshoz való jog, és e jog gyakorlása megalapozott, az Ön személyes adatait a tiltakozással érintett adatkezelési célokból nem kezeljük tovább.

Teljes adatkezelési tájékoztató

További tájékozódáshoz olvassa el a Teljes Adatkezelési Tájékoztatónkat.