Ugrás a tartalomra

HUN-REN Adatrepozitórium Platform

Portál Felhasználási Feltételek

Kérjük, gondosan olvassa el az alábbi feltételeket, mielőtt a https://researchdata.hu/ (a továbbiakban együtt: “Weboldal”) oldalt használná.

Amennyiben a jelen felhasználási feltételeket Ön nem fogadja el, kérjük, hogy a Weboldalt ne használja, illetve azt semmilyen formában ne látogassa.

  1. Felhasználási feltételek tárgya

A jelen Weboldal felhasználási feltételek a Számítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézet (székhely: 1111 Budapest, Kende u. 13-17, kapcsolat: @email, „SZTAKI” vagy „mi”) által a https://researchdata.hu/ URL cím alatt üzemeltetett Weboldal általános felhasználási feltételeit tartalmazza és vonatkozik minden, a Weboldalt meglátogató, illetve annak szolgáltatásait igénybe vevő személyre (a továbbiakban: „Felhasználó”). A Weboldal kizárólag a hatályos jogszabályok keretei között, harmadik személyek és a SZTAKI jogainak sérelme nélkül, illetve a jelen felhasználási feltételek betartása mellett használható.

  1. Szellemi tulajdonjogra vonatkozó rendelkezések

A Weboldalon található minden képi, szöveges és egyéb tartalom, illetve azok elrendezése, a Weboldalon megjelenített védjegyek, logók, karakterek, valamint minden, a Weboldalon megjelenő szellemi alkotás szerzői jogi, védjegy, illetve egyéb szellemi alkotáshoz fűződő jogok oltalma alatt áll, és azok jogosultja a SZTAKI, a Wigner Fizikai Kutatóközpont, a Társadalomtudományi Kutatóközpont vagy harmadik személy.

A Weboldal tartalma, illetve annak bármely alkotóeleme (kép, szöveg stb.) a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvényben (a továbbiakban: „szerzői jogi törvény”) meghatározott szabad felhasználási eseteken kívüli módon, terjedelemben és mértékben csak a SZTAKI előzetes írásbeli engedélyével használható fel. A Weboldal tartalmának, illetve annak bármely alkotóelemének a szerzői jogi törvényben meghatározott szabad felhasználás eseteiben vagy a SZTAKI által megadott írásos engedély keretében történő felhasználása, kizárólag a Weboldalra való hivatkozással lehetséges, azzal a feltétellel, hogy az átvevő nem módosítja az eredeti információt, illetve a Weboldalra való hivatkozást minden átvételnél és közzétételnél pontosan és jól láthatóan feltünteti. A Weboldal tartalmi és formai alkotórészei nem változtathatók meg, továbbá nem használhatók fel a Weboldal tartalmától eltérő célra.

A Weboldal tartalma semmilyen körülmények között nem értelmezhető olyan módon, mintha az a Weboldalon megjelenített védjegyek vagy szerzői jogi oltalom alatt álló alkotások bármelyikének felhasználása tekintetében bárki számára felhasználási jogot vagy engedélyt biztosítana. A jelen felhasználási feltételekben meghatározott kivételeken túlmenően a Felhasználó számára szigorúan tilos a Weboldal, vagy a Weboldalon elérhető bármely tartalomban megjelenő szellemi alkotás – jogosulatlan - felhasználása.

  1. Felelősségkorlátozás

A jelen Weboldal kizárólag tájékoztatási célokat szolgál. Minden ésszerű erőfeszítést megteszünk a Weboldalon bemutatott információk pontosságának és teljességének biztosítása érdekében, a tőlünk elvárható gondossággal járunk el a Weboldal karbantartása érdekében, azonban nem vállalunk felelősséget a Weboldalon található adatok, információk esetleges pontatlanságából és/vagy hiányosságából, és/vagy időszerűségéből eredő bárminemű kárért.

A SZTAKI, mint a Weboldal üzemeltetője, az alkalmazandó jogszabályok által megengedett mértékig kizárja mindennemű felelősségét a Weboldalon elhelyezett tartalmak vonatkozásában, tekintetbe véve, hogy a Weboldalon a külön regisztrációhoz nem kötött felületeken található információkhoz való hozzáférés, az információk rendelkezésére bocsátása ingyenesen történik.

A Weboldalon szereplő információk, dokumentumok letöltéséből vagy elérhetetlenségéből erdő bármilyen kár megtérítéséért a SZTAKI az alkalmazandó jogszabályok által megengedett mértékig a felelősségét kizárja. A felelősségkizárás kiterjed különösen, de nem kizárólagosan a Weboldalon megjelenő információk, dokumentumok pontosságára, teljeskörűségére, megfelelőségére, helyességére is.

Ha ezt az alkalmazandó jogszabályok lehetővé teszik, a SZTAKI nem vállal felelősséget továbbá a Weboldal használata, a Weboldalhoz való hozzáférés, vagy bármely anyag Weboldalról való letöltése következtében a Felhasználó számítógépét vagy más tulajdonát érintő vírusfertőzés, vagy bármely kártékony program miatt bekövetkező esetleges veszteségért. A Felhasználók bármely anyagot saját felelősségükre töltenek le a Weboldalról.

Fenntartjuk a jogot, hogy e Weboldal bármely részéhez vagy egészéhez, illetve annak bármely funkciójához való hozzáférését előzetes értesítés nélkül bármikor korlátozzuk, felfüggesszük, vagy megszüntessük.

A fenti felelősségkorlátozások nem alkalmazhatók, ha és amilyen mértékben korlátozzák vagy kizárják a SZTAKI felelősségét olyan esetek tekintetében, melyekért SZTAKI felelősségét az alkalmazandó jog értelmében nem lehet korlátozni vagy kizárni

  1. Harmadik fél honlapjára mutató hivatkozások

Előfordulhat, hogy a Weboldal használata közben más oldalra történő hivatkozásokat, avagy oda mutató linket talál. A SZTAKI az alkalmazandó jogszabályok által megengedett módon nem vállal felelősséget a harmadik felek által készített weboldalak tartalmáért, pontosságáért és működéséért. A hivatkozások megjelentetése nem jelenti azt, hogy a SZTAKI egyetért azok tartalmával.

A SZTAKI az alkalmazandó jogszabályok által megengedett módon semmilyen formában nem vállal felelősséget az ilyen weboldalak elérhetőségéért, sem az ilyen tartalmak alkalmazásából eredő károsodásért vagy sérelemért.

A harmadik felek honlapjára mutató hivatkozások kizárólag a Weboldal Felhasználóinak kényelmét szolgálják. A Felhasználók az ilyen honlapokat kizárólag saját felelősségükre látogatják.

Amennyiben a SZTAKI értesül arról, hogy a Weboldalon közzétett bármely hivatkozás jogsértő információt tartalmaz, akkor a jogellenesség hitelt érdemlő igazolását követően, haladéktalanul intézkedik a hivatkozás eltávolítását illetően.

  1. Felhasználási feltételek módosítása

A jelen felhasználási feltételeket a SZTAKI indokolt esetben bármikor jogosult megváltoztatni, a változások a megváltozott felhasználási feltételek Weboldalon történő közzétételének napján lépnek hatályba.

  1. Kapcsolatfelvétel

Ha bármilyen kérdése lenne Weboldalunkkal kapcsolatban, forduljon hozzánk a @email elérhetőségen.