Ugrás a tartalomra

HUN-REN Adatrepozitórium Platform

Szederkényi Róbert és Horváth Friderika

Kép
Barna hajú szakállas férfi fekete pólóban, szemüveges barna hajú nő

Szederkényi Róbert fiatal kutatóként, Horváth Friderika szakmai irányításával, a BTK Régészeti Intézet képviseletében vesz részt az ARP Nagykövet Programban. Tanulmányaihoz szorosan kapcsolódik az a két kutatási program – Almásfüzitő-Foktorok római kori és Zalavár-Vársziget Karoling-kori leletei, amelynek feldolgozására vállalkoztak a Régészeti projektek fenntartható kezelése kezdeményezés keretében. A program során a mintaprojektek témavezetőivel együttműködve felgyűjtésre és rendezésre kerülnek a kutatások során keletkezett adatállományok, adattisztítást és verzióellenőrzést követően az intézeti NAS szerveren kidolgozzák a tárolás rendszerét és a munkafolyamat közben rögzítik az adatkezelési elveket. A kutatási projektekhez projekt-, erőforrás- és fájlszintű űrlap készül, melyek a projektek sajátosságaihoz illeszkedő, repozitálható metaadatsort fogják tartalmazni.

A két kiválasztott program közül Almásfüzitő-Foktorok lelőhely kutatása egy évtizeden át folytatott, kis volumenű vállalkozás volt és jelen állapotában lezártnak tekinthető. A rendelkezésre álló adatkészlet megengedi, hogy a régészeti projekt valamennyi szegmensét – az előzetes forrásanyag felgyűjtésétől, a terepi, feldolgozási és disszeminációs fázison át az archiválásig – modellezzék. Ezzel szemben Zalavár-Vársziget lelőhely kutatása több mint 70 éves múltra tekint vissza, és a BTK Régészeti Intézet és a Magyar Nemzeti Múzeum együttműködésében jelenleg is folytatódik. 2025-re a kutatások egy jelentős fázisát lezárhatják, és közölhetővé válnak az eredmények.

Az ARP-projekt keretében Szederkényi és Horváth a terepi munkafázis szöveges, rajzi és fotódokumentációjának szisztematikus rendezésére vállalkozott. Miután egy rendkívül sokrétű és összetett anyagról van szó, bíznak benne, hogy a folyamat jó iskolapéldaként szolgálhat arra, hogy miként lehet a papíralapú állományok mellett a digitalizált és a digitális adatokat olyan megfelelő nevezéktannal ellátni, amelyben az adattári és a kutatói/felhasználói szempontok egyaránt érvényesülnek. Az ARP-projekt által biztosított platformtól együtt gondolkodást, közös fórumot remélnek, hogy a kutatók egymás tapasztalataira alapozva alakíthassák ki a kutatási programjaik kezelésének megfelelő jövőbeni gyakorlatát.