Ugrás a tartalomra

HUN-REN Adatrepozitórium Platform

Az RO-Crate alapú kutatási objektum csomagolás keretrendszere az ELKH ARP platformban

Esemény
Előadók
Tóth Zoltán

A FAIR irányelveknek való megfelelés több kutatási területen megkerülhetetlen tényezővé kezd válni, és ezzel a magyar kutatók is egyre gyakrabban szembesülnek publikációs tevékenységük kapcsán. Ezek az irányelvek alapvetően azt célozzák meg, hogy a kutatásokat alátámasztó adatok megtalálhatók és feldolgozhatók lehessenek számítástechnikai eszközökkel, akár emberi beavatkozás nélkül is. Előremutató lépés a kutatási adatok hagyományos adatrepozitóriumban történő tárolása és metaadatolása, ez azonban nem feltétlenül elegendő az irányelvek követéséhez, ugyanis az ott elvárt metaadatok jellemzően a repozitóriumba feltöltött adatcsomag egységekre vonatkoznak, a finomabb, akár fájl-szintű értelmezésnek nincsen ezekben a rendszerekben szabványosított, bevett módja. A FAIR Digitális Objektumok egyik lehetséges megvalósítása az RO-Crate kutatási objektum csomagolás, melyet az ELKH ARP projekt bevezet az ARP platformba, és amivel lehetővé válik az adatok automatikus feldolgozáshoz és értelmezéshez szükséges megfelelő formájú és mennyiségű metaadat-társítása. Az előadás ismerteti magát a RO-Crate formátumot, valamint azt, hogy ezzel a kutatók mi módon találkoznak majd az ELKH ARP platformban végzett tevékenységeik során.

Távoli videó webcím