Ugrás a tartalomra

HUN-REN Adatrepozitórium Platform

Multidiszciplináris metaadatséma-kezelés integrálása az ELKH ARP platformba

Esemény
Előadók
Pataki Balázs

Az ELKH ARP projekt célja egy olyan digitális infrastruktúra kifejlesztése, amely lehetővé teszi a kutatási adatok hosszú távú megőrzését, szolgáltatását és megőrzését. A kutatási adatok tárolása, bár önmagában is hasznos és kívánatos funkcionalitás, azonban az adatokat leíró metaadatok nélkül ezek kereshetősége, újrafelhasználása nem lehetséges, és így az ARP repozitórium rendszere az elvárt FAIR alapelveknek sem felelne meg. Az ARP-projekttel a teljes magyar tudományos szférát igyekszünk kiszolgálni, ebből adódóan multidiszciplináris megközelítésre van szükség a metaadatolás területén. Ez azt jelenti, hogy az összes szóba jöhető tudományág tudományos adatát el kell tudni tárolni és ezekhez metaadatokat kell tudni felvenni. A problémát az jelenti, hogy egyes tudományágak, vagy akár csak azokon belül is egy-egy szűkebb kutatási témában más-más metaadatsémákat használnak. Éppen ezért elengedhetetlen, hogy az egyes tudományágak képviselői az általuk használt sémák szerint tudják az adataikat metaadatokkal ellátni - a szokásos alap, pl. Dublin Core metaadatokon kívül. Az ARP-ben ezért egy olyan rendszert valósítunk meg, amelyben tetszőleges szemantikusan annotált metaadatséma állítható elő, és ennek megfelelő metaadatok készíthetők, exportálhatók, importálhatók, illetve kereshetők.

Távoli videó webcím