Ugrás a tartalomra

HUN-REN Adatrepozitórium Platform

Kutatási Adatok Magyarországon - Hozzáférés, gondozás, megosztás

Eseménysorozat
Dátum
Helyszín
Számítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézet és Online
1111, Kende u. 13-17, Nagy Tanácsterem
Kép
Magyar Tudomány Ünnepe logó

A Magyar Tudomány Ünnepe rendezvénysorozat keretében az ELKH ARP Projekt munkatársai kutatási adatokról és adatarchiválási gyakorlatokról beszélnek. Szó lesz az open science-ről, a digitális objektumokról a kutatás területén, adatok archiválásáról és kutatói igényekről.

A rendezvény során többek között Kacsuk Péter (SZTAKI) a repozitóriumhasználatban rejlő lehetőségekről, nemzetközi tudományos infrastruktúrákról, FAIR adatkezelésről beszél, Szilágyi Edit (Wigner Fizikai Kutatóközpont) a kutatási adatokról, adatvesztésről és adathordozókról számol be, Meiszterics Enikő (Társadalomtudományi Kutatóközpont) a felhasználók, azaz a különböző tudományterületeken tevékenykedő kutatók adatkezelési gyakorlatait és igényeit foglalja össze az előzetes felmérések alapján, Kovács Lászlótól (SZTAKI) pedig megtudhatjuk, mi fán terem a fair digital object.

Minden érdeklődőt szeretettel várunk a SZTAKI Nagy Tanácstermében vagy Zoomon! A rendezvényen való részvétel előzetes regisztrációt nem igényel.

Részletes program:

 • Az ELKH Adatrepozitórium projekt – motiváció
  Szilágyi Edit
  Az előadásban több kérdés hangzik el a kutatási adatokról, azok keletkezéséről és archiválásról, illetve arról, hogy hogyan érdemes a kutatónak adatrepozitóriumban tárolnia az adatait. Ezekre a kérdésekre minden kutatónak saját kutatási tapasztalata alapján kell megtalálnia a válaszokat. A kérdések megválaszolása egy kicsit közelebb visz majd a FAIR (Findable, Accessible, Interoperable, Reusable – azaz megtalálható, hozzáférhető, szabványos és újrafelhasználható) és a CARE (Collective benefit, Authority to control, Responsibility, Ethics; azaz kollektív haszon, ellenőrzési jogkör, felelősség, etika) adatkezelés elveinek elsajátításához.


 • Az ELKH Adatrepozitórium Platform (ELKH ARP) projekt bemutatása
  Kacsuk Péter
  Az ELKH Adatrepozitórium Platform (ELKH ARP) projekt egy olyan új adatrepozitóriumi infrastruktúra-szolgáltatás alapjainak megteremtését célozza meg, ami a teljes ELKH intézményhálózat folyamatos, hosszútávú kutatási adatkezelését képes lesz támogatni. A projekt a kutatási adatok kezelésének alapvető feltételeit, az adattároláshoz és -megosztáshoz szükséges humán-, és műszaki infrastruktúrát hozza létre. Az előadás ismerteti a projekt célkitűzéseit, a megvalósítás módszereit és eszközeit, ill. a projekt során létrehozandó FAIR adatrepozitórium infrastrukturájának tervezési szempontjait.


 • Kutatási adatok és adatkezelési gyakorlatok az ELKH-ban
  Meiszterics Enikő
  Egy kutatási adatrepozitórium hatékony működtetéséhez elengedhetetlen a felhasználók, a különböző tudományterületeken tevékenykedő kutatók adatkezelési gyakorlatainak és igényeinek megismerése. Az ELKH ARP projektben szociológusok és informatikusok szoros együttműködésében valósult meg ez az igényfelmérés: ezekről lesz röviden szó az előadás során.


 • A digitális (kutatási) adatkezelés és tárolás objektum orientált paradigmája. Honnan indultunk, hova jutottunk és hova tartunk. 
  Kovács László
  A digitális adatkezelés FAIR módja jelenleg mint meghatározó elvárásrendszer járja át a digitális adatokkal foglalkozók gondolkozását és jelöli ki a tényleges cselekvéseik irányát mind a kutatói, mind pedig a kutatás támogatói szférában. A FAIR elvárásrendszer váratlanul gyors és széleskörű elterjedése meglepte a FAIR elvárások eredeti kidolgozóit leginkább azért, mert az eredeti kontextusbeli FAIR használat gyorsan átkerült más (nem tervezett) kontextusokba is, sok esetben eltorzított tartalmi értelmezésekkel. Az előadás ezt a jelenséget járja körül, s egyben bemutatja az ARP projektben tervezett digitális objektum-orientált (kutatási) adatkezelés alapjainak célzott megteremtését.