Ugrás a tartalomra

HUN-REN Adatrepozitórium Platform

ARP a Magyar Tudomány Ünnepén

A tavalyi év végén, a Magyar Tudomány Ünnepe keretein belül az ELKH ARP-projekt munkatársai rövid előadásokban ismertették a projektet, és beszéltek adatokról a kutatásban, az adatarchíválásról, adatvesztésről, adatmenedzsmentről.

Szilágyi Edit a Wigner Fizikai Kutatóintézet kutatója elsőként tisztázta, mit tekinthetünk kutatási adatnak, beszélt az adatvesztés veszélyeiről, és ismertette az adatrepozitórium fogalmának alapjait. Egy rövid számítástechnika-történeti áttekintés után beszélt az adatrepozitálásról,  illetve arról, hogy hogyan érdemes a kutatónak adatrepozitóriumban tárolnia az adatait. Ezekre a kérdésekre minden kutatónak saját kutatási tapasztalata alapján kell megtalálnia a válaszokat. A kérdések megválaszolása egy kicsit közelebb visz majd a FAIR (Findable, Accessible, Interoperable, Reusable – azaz megtalálható, hozzáférhető, szabványos és újrafelhasználható) és a CARE (Collective benefit, Authority to control, Responsibility, Ethics; azaz kollektív haszon, ellenőrzési jogkör, felelősség, etika) adatkezelés elveinek elsajátításához.

Kacsuk Péter (SZTAKI) az ARP adatrepozitórium szolgáltatásának lényegét ismertette, s az egységes adatrepozitóriumi rendszer kidolgozásának szükségességét. Beszélt az ARP repozitórium előzményeiről, és összefoglalta az adatkezelési trendeket az EU-ban. Ismertette a nemzetközi Research Data Alliance (RDA) és European Open Science Cloud (EOSC), illetve a Hungarian Node of DRA (HRDA) szervezetek struktúráját és működését. Az előadás ismertette a projekt célkitűzéseit, a megvalósítás módszereit és eszközeit, ill. a projekt során létrehozandó FAIR adatrepozitórium infrastrukturájának tervezési szempontjait.

Meiszterics Enikő, a Társadalomtudományi Kutatóközpont (TK) munkatársa az ELKH-n belül létező kutatási adatokról és adatkezelési gyakorlatokról beszélt. Ismertette, hogy egy adatrepozitórium felépítéséhez, hatékony működéséhez elengedhetetlen a felhasználók, a különböző tudományterületeken tevékenykedő kutatók adatkezelési gyakorlatainak és igényeinek megismerése. Előadásában ismertette, hogy az ELKH ARP projektben szociológusok és informatikusok szoros együttműködésében megvalósult igényfelmérést, amelyről részletesen is beszámolt.

Kovács László (SZTAKI) az adatkezelés és –tárolás objektum-orientált paradigmáját tekintette át, s egyben végigvette ennek történetét, perspektíváit. Ismertette a FAIR digitális adatkezelés alapjait, hogy az hogyan határozza meg a digitális adatokkal foglalkozók gondolkozását, és jelöli ki a tényleges cselekvéseik irányát mind a kutatói, mind pedig a kutatás támogatói szférában. Előadásából megtudhattuk, milyen hatásait voltak a FAIR gyors és széles körű elterjedésének, hogyan került át ez a gondolkodás más kontextusokba, sok esetben eltorzított tartalmi értelmezésekkel. Az előadás egyben bemutatta az ARP projektben tervezett digitális objektum-orientált (kutatási) adatkezelés alapjainak célzott megteremtését. 

Az előadások megtekinthetőek a Tudástárunkban.