Ugrás a tartalomra

HUN-REN Adatrepozitórium Platform

ELKH ARP - út a jövö digitális transzformációja felé

2023 április 12 és 14 között Veszprémben, a Pannon Egyetemen került megrendezésre immár 32. alkalommal a hazai felsőoktatás, a köznevelés, a kutatás és a közgyűjtemények legrangosabb számítógép-hálózati és alkalmazási informatikai konferenciája, a NETWORKSHOP. Az esemény szakmai programját számos előadással gazdagították az ELKH ARP munkatársai.

A "Nyílt tudomány / Kutatási adatok kezelése" szekcióban először Pataki Balázs (SZTAKI) előadását hallhattuk, aki az ARP metaadatséma-kezelési rendszerét mutatta be, amely lehetővé teszi tetszőleges szemantikusan annotált metaadatsémák előállítását. Mivel az egyes tudományágak más-más metaadatsémákat használnak, így ez a multidiszciplináris megközelítésű rendszer kiemelten fontos annak érdekében, hogy a teljes magyar tudományos szféra kiszolgálása biztosított legyen.

Ezzel egy időben a "Research & Open Science" szekcióban Micsik András (SZTAKI) beszélt az ARP tudásgráf architektúrájáról és megvalósításáról, és kitért az adatfolyamok áttekintésére és az adatok fúziójával kapcsolatos nehézségekre is. 

A SZTAKI Elosztott Rendszerek Osztályának vezetője, Kovács László, az előbbi szekcióban tartott előadásában körbejárta a FAIR adatkezelés, valamit a kutatási objektumok kérdését, majd bemutatta, hogy az ELKH ARP-ben, hogyan kerülnek megteremtésre a tervezett digitális objektum orientált (kutatási) adatkezelés alapjai.

A sort Pallinger Péter (SZTAKI) folytatta, aki az ARP hozzáférési lehetőségeit ismertette, kitérve az adattárolási háttérre és annak kihatására a megosztásra, feltöltésre, és az onnan történő adatfeldolgozásra. 

A kávészünet után Tóth Zoltán (SZTAKI) előadása szintén a FAIR digitális objektumok témájához kapcsolódott. Ennek egyik megvalósítási lehetőségéről, és egyben az ARP-ben bevezetésre kerülő RO-Crate formátumról beszélt, amellyel lehetővé válik az adatok automatikus feldolgozáshoz és értelmezéshez szükséges megfelelő formájú és mennyiségű metaadat-társítása. Az előadás kitért arra is, hogy a kutatók a gyakorlatban milyen módon találkoznak majd ezzel az platformban végzett tevékenységeik során.

A délutánt az ELKH ARP fejlesztését megalapozó igényfelmérést bemutató előadáskoszorú zárta. Kollégáink ismertették a kérdőíves kutatás, illetve az interjús igényfelmérés eredményeit, majd ebből következően bemutatták, hogy milyen tudományterületi, intézményi, emberi és szabályozási kihívásokra kell odafigyelni az ARP kialakítása közben, és ezekre milyen megoldási javaslatok, tervek készülnek. Végül maga az igényfelmérési módszertan került górcső alá. Bemutatásra kerültek azok lépéseket, amelyek egy ilyen nagyméretű projekt kapcsán lehetővé tették az egyedi igények beazonosítását és összesítését, valamint az eltérő informatikai hátterű kutatók együttműködését. Az előadók a Társadalomtudományi Kutatóközpont Kutatási Dokumentációs Központjának képviseletében Horváth Anna, Egyed-Gergely Júlia, Meiszterics Enikő, és Vajda Róza voltak, a SZTAKI oldaláról pedig Tóth Zoltán zárta a napot.

Az idei rendezvény ismét kiváló platformot biztosított arra, hogy a felsőoktatás, a köznevelés, a kutatás és a közgyűjtemények képviselői a digitális transzformáció aktualitásait megvitassák és hasznos tapasztalatcsere során építsék tovább ezt a közösséget. Az NWS 2023 szakmai programját több, mint 100 előadás színesítette és a 3 napos konferencián majd 400 résztvevő fordult meg. A konferencia következő állomása, az NWS 2024 helyszíne Miskolc lesz.

Az ELKH ARP szekció részletes programját, az előadásokat és a kapcsolódó prezentációkat az esemény oldaláról vagy az előadások menüpontból érhetik el.

Kép
Networkshop logó szponzorokkal