Ugrás a tartalomra

HUN-REN Adatrepozitórium Platform

Kutatási adatok megosztása és repozitóriumok ismerete az ELKH kutatói körében

Az ELKH ARP-projekt keretében az ELKH kutatóinak adatkezeléssel kapcsolatos ismereteit, tapasztalatait, igényeit egy komplex, kvalitatív és kvantitatív felmérés keretében térképeztük fel. Az intézményen belüli archiválásról szóló rövid beszámolónkat a kapcsolódó hírben olvashatják.

Számos hazai kutató megosztja a kutatás után az adatait, ez talán annak is köszönhető, hogy sok kutató eleve csoportosan dolgozik. A kutatási adatok megosztása a kutatás közben és lezárása után így alakul:

Kutatási adatok megosztása

Mindig Gyakran Néha Soha Egyéb
kutatás lezárását követően 17 27 40 12 4
kutatás közben 9 30 50 8 3

A kutatási adatok rendszerszintű és hatékony megosztásának feltétele, hogy a kutatók rendelkezésére álljanak kutatási repozitóriumok, valamint azokat ismerjék és használják is. Az igénybe vehető repozitóriumok ismeretéről szóló kérdésünk rámutat arra, hogy a kutatók több, mint fele nem ismer olyan repozitóriumot, amelyet igénybe vehetne kutatási adatainak lerakására és megosztására:

Igénybe vehető repozitóriumok ismerete

Nem ismer 56
Ismer, általánosat 19
Ismer, diszciplína specifikusat 13
Ismer, általánosat és diszciplína specifikusat is 12

Számos egyéb adatarchiválás probléma merült fel a kérdőívünket kitöltők körében: a kutatók hivatkoznak tárolóhelyhiányra, szűkös kapacitásokra, egységes gyűjtőhely és bevált automatizmusok hiányára egyaránt. Többen fájlalják, hogy nincs egységes eljárásrend, minden csoportnak külön-külön kell kialakítania a saját szokásaikat, és többen panaszkodnak arra, hogy az adatok megőrzése megfelelő, de hiányzó személyzetet igényelne. Az ELKH ARP keretében szeretnénk minél több felmerülő problémát elhárítani.