Ugrás a tartalomra

HUN-REN Adatrepozitórium Platform

Lezárult az ELKH ARP-projekt kutatói igényfelmérése

Az ELKH Adatrepozitórium Platform (ELKH ARP) projekt fő célja, hogy a már elérhető, a CONCORDA által biztosított szolgáltatásra alapozó, de szélesebb kutatói közösséget elérő adatrepozitóriumot hozzunk létre. Ahhoz, hogy minél inkább a kutatói igényekre szabhassuk a szolgáltatásokat, az ELKH kutatóinak adatkezeléssel kapcsolatos ismereteit, tapasztalatait, igényeit egy komplex, kvalitatív és kvantitatív felmérés keretében térképeztük fel. A cél az volt, hogy az általunk szervezett elsődleges adatfelvételek – online kérdőves megkérdezés és interjúzás – keretében az ELKH kutatóhálózatához tartozó minden intézmény kutatóit, kutatócsoportjait elérjük. Az online kérdőívet 17 intézményben töltötték ki, 129 kutató, illetve kutatócsoport adatkezelési gyakorlatáról kaptunk információkat. Az 52 interjú válaszadói szintén 17 intézményt képviselnek, a tudományos diszciplínák minden területéről.

A kutatási adatok közzétételére vonatkozó tudományterületi elvárások így alakulnak a válaszadók körében:

Tudományterületi elvárás az adatok közzététele

Mindig 25
Bizonyos esetekben 59
Nem 11
Nem tudja 4
Egyéb 1

A kutatás közben jelentős adattárolási igények merülnek fel Magyarországon is, ezek kb. 40%-a nem, vagy nem teljesen megoldott a kutatóhálózaton belül:

Adattárolás az intézményen belül

Teljes mértékben megoldott 54
Részlegesen megoldott 36
Nem megoldott 3
Nem tudja 7

Az intézményen belüli hosszú távú tárolás sem feltétlen zökkenőmentes:

Archiválás intézményen belül

Teljes mértékben megoldott 40
Részlegesen megoldott 34
Nem megoldott 11
Nem tudja 15

A kutatásunk rámutat az ELKH ARP projekt fontosságára is. A felmérés alapján megállapíthatjuk, hogy a magyar kutatók munkája során nagyon sok esetben elvárás, hogy az adataikat közzétegyék, de ennek intézményi feltételei nem mindig megoldottak.