Ugrás a tartalomra

HUN-REN Adatrepozitórium Platform

Hatvani István

Kép
Hatvani István Gábor portré

Hatvani István Gábor a Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont Földtani és Geokémiai Intézetében működő Paleoklíma 2ka Lendület Kutatócsoport tudományos főmunkatársa, valamint óraadó az Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Karának graduális és doktori képzésein. Kutatásai során a múltbeli klímaváltozási folyamatok hátterének kutatására koncentrálva elsősorban geokémiai és paleoklíma adatsorok geostatisztikai- és spektrális vizsgálatával foglalkozik, de emellett felszíni és felszín alatti víztestek tér- és időbeli mintavételezési gyakoriságoptimalizálását és átfogó állapotfelmérését is végzi modern adatelemző módszerekkel. Az Open Geosciences, a Central European Geology és az International Journal on Geomathematics szaklapok szerkesztőbizottsági tagja. A Magyarhoni Földtani Társulat Geomatematikai Szakosztályának vezetőségi tagja és az MTA X. Osztály Földtani Tudományos Bizottságának titkára, továbbá a Nemzetközi Geomatematikai Társulat (IAMG) tagja (2014–). 

Hatvani István meggyőződése, hogy az elkövetkező években egyre nagyobb lesz az igény a folyamatosan növekvő kutatási adatmennyiség szabadon hozzáférhetővé tételére, egységes struktúra szerint, nem pusztán tanulmányok szupplementumaként. Ahhoz, hogy ez itthoni platformon (pl. az ARP-projekt keretében) megvalósulhasson, szükséges, hogy még a fejlesztés utolsó fázisaiban eljussanak a kutatói elvárások illetve kérések a fejlesztőkhöz, hogy a készülő repozitórium minél inkább ki tudja elégíteni a kutatói igényeket. Három adathalmazt kíván elhelyezni az ARP repozitóriumban: (1) a Balaton víz stabilizotópos adatainak évtizedes idősorait; (2) Az O-WATCH projektben folytatott mintavételekből származó már publikált felszínalatti és felszíni vizek geokémiai összetételét tartalmazó adattáblákat és (3) macedóniai kozmogén izotópos mérési adatokat a felszínfejlődési folyamatok számszerűsítésére.