Ugrás a tartalomra

HUN-REN Adatrepozitórium Platform

Szabó Bálint

Kép
Szabó Bálint portréja egy szürke fal előtt

Szabó Bálint a HUN-REN Bölcsészettudományi Kutatóközpont Zenetudományi Intézetének archívumi munkatársa. Kutatástámogató munkáját a Népzene- és Néptánckutató Osztály és Archívum kötelékében végzi. Munkája lefedi a néptáncfilmek teljes archívumi gondozását: az állományvédelemtől az online közreadás előkészítéséig, ezen belül a filmek digitális restaurálása és fényelése a fő feladata. Építész végzettsége révén az archívumi munkában is törekszik a művészet és a mérnöki tudományok értéknövelő fúziójának megteremtésére. Gyakorló táncosként fontosnak tartja, hogy az Intézetben őrzött dokumentumok komplexitásukat és összefüggéseiket megőrizve minél szélesebb körben juthassanak el a nagyközönséghez. Ennek előremozdítása érdekében jelentkezett az ARP Nagykövet Programba.

A program keretében Báint egy 2020-ban végzett kalotaszegi terepmunka dokumentációjának repozitálására vállalkozott, amit pilot projektként képzel el. A projekt kettős célt szolgál; egyfelől kiindulási alapja a kutatás folytatásának és a helyiekkel való kommunikációnak, másrészről pedig kísérletet tesz az archívumban őrzött film-, hang-, fotó- és papíralapú dokumentumok összekapcsolt, egy kötegben való repozitálásához szükséges optimális paraméterek és módszertan meghatározására.