Ugrás a tartalomra

HUN-REN Adatrepozitórium Platform

Szakál Anna

Kép
Barna hajú szemüveges fiatal nő kék sállal a nyaka körül

Szakál Anna a Bölcsészettudományi Kutatóközpont Néprajztudományi Intézet Folklór Osztályának tudományos munkatársa. Kutatásaiban az erdélyi népköltészeti gyűjtés korai időszakát (az 1830–60-as évek) vizsgálja: az ebben részt vállaló értelmiségiek hálózatait, az unitárius alsópapság mindennapi életét és korabeli társadalmi-kulturális mozgásterét, a protestáns kollégiumok hatását. Emellett a tudománytörténeti kutatásokban új lehetőséget teremtő egodokumentumok használata, kiadása foglalkoztatja. 2021-től dolgozik a BTK Néprajztudományi Intézet Adattárában is, ahol Bednárik Jánossal közösen alakították ki az Adattár új struktúráját, kezdték meg több kollégával közösen ennek szellemében az anyagok (újra)rendezését és alakítottak ki új gyűjtemény-gyarapítási koncepciót.

ARP nagykövetként elsősorban azt szeretné felmérni, hogy milyen lehetőségeket kínál az Adattár, illetve a Néprajztudományi Intézet számára az ARP adatrepozitórium, használhatnák-e, és ha igen, miként az Intézetben keletkező kutatási anyagok rendezett tárolására. Kísérletképpen az intézet egy projektjének repozitálását fogja elvégezni: ennek keretében cél a Vargha Katalin vezetésével Globális és lokális elemek a kortárs folklórban Magyarországon és Észtországban címmel zajló, MTA észt-magyar bilaterális projekten belül, a már korábban létrejött kortárs folklórszöveggyűjtések archiválására és hivatkozhatóvá tételére a jó gyakorlat megtalálása.