Ugrás a tartalomra

HUN-REN Adatrepozitórium Platform

Vargha Katalin

Kép
Varha Kata profilképe

Vargha Katalin a HUN-REN Bölcsészettudományi Kutatóközpont Néprajztudományi Intézet Folklór Osztályának tudományos főmunkatársa. Kutatásaiban folklór kisműfajok történeti és kortárs szövegeinek gyűjtésével, összehasonlító elemzésével foglakozik. Ezen belül egyik fő témája a magyar találós kérdések történeti korpuszának összeállítása, és ehhez kapcsolódóan a műfaj változásának feltárása. A kortárs jelenségek közül az internetes mémek folklorisztikai szempontú kutatása, és az ennek során felmerülő műfaji és elméleti kérdések foglalkoztatják. Ezek közé tartozik az internetes méme

k archiválási és metaadatolási lehetőségeinek körüljárása.

Vargha Katalin egy kortárs folklórgyűjtése már 2023-ban bekerült az ARP projektbe, Szakál Anna nagyköveti munkáján keresztül. 2024-ben közösen a Vargha Katalin vezetésével Globális és lokális elemek a kortárs folklórban Magyarországon és Észtországban címmel zajló, MTA észt–magyar bilaterális projekten belül létrejött kortárs folklórszöveggyűjtések archiválását és hivatkozhatóvá tételét végzik el. Emellett a néprajzi metaadatséma kidolgozásán dolgoznak.