Ugrás a tartalomra

HUN-REN Adatrepozitórium Platform

Az Eötvös Loránd Kutatási Hálózat Adatrepozitórium Platform - Bevezető

Publication year
2023
Authors
Kovács László, Gárdos Judit, Kacsuk Péter

2021-ben a három legaktívabb, ELKH-hoz tartozó HRDA-tagintézmény, a SZTAKI, a Társadalomtudományi Kutatóközpont és a Wigner Fizikai Kutatóközpont az ELKH-tól anyagi támogatást kapott egy olyan projekt megvalósítására, amely egyrészt megteremti az ELKH intézmények számára az adatorientált kutatás infrastrukturális környezetét, másrészt aktívan járul hozzá a FAIR-elvű adatorientált kutatás kultúrájának kialakításához és elterjesztéséhez. 2021. november 1-jén mintegy 500 millió forintos ELKH-támogatással indult el az ELKH Adatrepozitórium Platform (ELKH ARP) létrehozását lehetővé tevő projekt.