Ugrás a tartalomra

HUN-REN Adatrepozitórium Platform

Mi az ábra? Szociológiai felmérés a kutatási adatok kezeléséről, és az eredmények átfordítása az informatika nyelvére

Publication year
2023
Authors
Egyed-Gergely Júlia, Gárdos Judit, Horváth Anna, Meiszterics Enikő, Tóth Zoltán, Vajda Róza

​Hogyan építsünk adatrepozitóriumot? Mit kell tudnia egy adatrepozitóriumnak, és honnan szerezzünk erről információkat? Milyen nehézségekkel kell számolni, és mennyire felkészültek a potenciális felhasználók a szolgáltatás igénybevételére?
​​​
Az Eötvös Loránd Kutatási Hálózat (ELKH) országos szolgáltatást nyújtó központi adatrepozitóriumot fejleszt, amely a kutatási adatok hosszú távú tárolására, archiválására ad majd lehetőséget az ELKH kutatói közössége számára. Annak érdekében, hogy a készülő infrastruktúra minél jobban kiszolgálja a hálózat kutatóit, kutatócsoportjait, komplex felmérést készítettünk a kutatók archiválással kapcsolatos igényeinek megismerése céljából. Tanulmányunkban az ELKH Adatrepozitórium Platform (ARP) megalapozását biztosító felmérés eredményeit és ezeknek a repozitóriumfejlesztéshez történő felhasználását mutatjuk be.
​​​
A vizsgálat során az ELKH-intézetek kutatóinak kutatásiadat-kezelési, -tárolási és -megosztási gyakorlatait, igényeit, repozitóriumhasználattal összefüggő tapasztalatait tártuk fel. Kérdőíves megkereséssel és interjús beszélgetésekkel közel kétszáz kutatót – és rajtuk keresztül számos kutatócsoportot – értünk el, az adatfelvétel a kutatási hálózat minden intézményét és diszciplínáját lefedte. Ezzel a vizsgálat az eddigi talán legszélesebb körű ilyen típusú magyarországi felmérés lett.
​​​
Tanulmányunkban a nyílt tudomány elvével kapcsolatos nemzetközi trendekből kiindulva mutatjuk be az adatgazdálkodás hazai helyzetét. A kutatói beszámolókból, véleményekből kiindulva a legnagyobb magyar kutatási hálózatban uralkodó viszonyok bemutatásakor kitérünk a speciális kihívásokra, hiányosságokra és a megismert jógyakorlatokra. Végül bemutatjuk, hogy a felmérés eredményeiből hogyan készült szoftverspecifikáció, azaz hogyan támogatta az igényfelmérés a számítástechnikai követelményrendszer előállítását a fejlesztés alatt álló adatrepozitóriumhoz.