Ugrás a tartalomra

HUN-REN Adatrepozitórium Platform

Nagy Dénes Lajos

Kép
Őszhajú szemüveges férfi szürke öltönyben

Nagy Dénes feladata annak vizsgálata, hogy az EOSC eredményeit hogyan használhatják fel a magyar kutatók, elsősorban az élettelen természettudomány területén, illetve hogy mit érdemes ezekből átvenni és adaptálni a HUN-REN intézetei számára. Ezzel összefüggésben olyan tájékoztató anyagokat készít, amelyekkel az érintett kutatók meggyőzhetők az EOSC-hoz való kapcsolódás hasznosságáról.

A Wigner Fizikai Kutatóközpont Nukleáris Anyagtudományi Osztályának kutatója. Szilárdtest-fizikus, a fizikai tudomány doktora (az MTA doktora), kutató professzor emeritus. Fő kutatási területe a magfizikai módszerek alkalmazása a funkcionális anyagok tudományában, elsősorban a vékonyréteg-mágnességben. Fő anyagvizsgálati módszere a Mössbauer-spektroszkópia, amelyet 1966 óta alkalmaz az egykori Központi Fizikai Kutatóintézetben illetve annak jogutódjaiban, külföldi (elsősorban német) kutatóhelyeken, továbbá nagy nemzetközi kutatási infrastruktúráknál, például a grenoble-i Európai Szinkrotronsugárzási Intézetben (European Synchrotron Radiation Facility, ESRF). Nemzetközi szinten koordinálja a Mössbauer-spektroszkópia egységes adatrepozitóriumi követelményrendszerének kidolgozását. A Mössbauer-spektrumok jegyzőkönyvezése a Wigner FK-ban 2014 óta elektronikusan történik, ezért a módszer adatrepozitóriumi mintaprojektként szolgálhat.