Ugrás a tartalomra

HUN-REN Adatrepozitórium Platform

Fellegi Zsófia

Kép
Fellegi Zsófia fotója

Fellegi Zsófia a Bölcsészettudományi Kutatóközpont Irodalomtudományi Intézet DigiPhil csoportjának tudományos segédmunkatársa. A csoport digitális filológiai szakértőjeként az ő feladata az együttműködő kutatócsoportok által készített born digital kritikai kiadások alapjául szolgáló jelölőnyelvi átiratok specifikációjának kidolgozása, a munkafolyamatok koordinálása és a kutatástámogató virtuális kutatókörnyezet fejlesztése. Kutatási területe a digitális filológia elmélete és gyakorlata, valamint a szemantikus web technológia és a digitális filológia kapcsolatának vizsgálata. A DigiPhil csoport aktív szerepet tölt be az Intézetben készülő kritikai kiadások és adatbázisépítő kutatások támogatásában, a digitális technológiai feltételek biztosításában és a FAIR alapelveknek megfelelő adatkezelés és publikálás kialakításában.

ARP nagykövetként Zsófia célja a hosszú távú kutatásiadat-megőrzés biztosításán túl erősíteni az Intézetben zajló innovatív kutatások láthatóságát a HUN-REN hálózaton belül és azon kívül is. A kutatási adatok megosztása más intézményekkel olyan kapcsolódási pontok kialakítását teszi lehetővé, amelyek új kutatási irányokat, együttműködéseket indukálhatnak. További szándéka megismertetni az ARP Adatrepozitóriumot és a repozitálás folyamatát az Intézményben működő kutatócsoportokkal, ezzel is elősegítve az adattudatos kutatásmenedzsment kialakítását.