Ugrás a tartalomra

HUN-REN Adatrepozitórium Platform

Krassován Krisztina

Kép
Krassován Krisztina portréja

Krassován Krisztina a Balatoni Limnológiai Kutatóintézet (BLKI) Hidrobotanikai és Mikrobiális Ökológiai Kutatócsoportjának intézeti mérnöke. Munkája során természetes vizek és mezokozmosz rendszerben vizsgált víztestek tápanyagainak – elsősorban a különböző nitrogén- és foszforformáknak – minőségi és mennyiségi meghatározását végzi különféle analitikai módszerek segítségével.

Az ARP Nagykövet Programban két intézeti projekt adatainak archiválását és nyílt hozzáférésű megosztását tervezi megvalósítani. Az egyik projekt a saját kutatócsoportjának alapkövét jelentő balatoni vízkémiai monitoring vizsgálatának 2023-as évben gyűjtött adatait tartalmazza. A monitoring vizsgálat során a Balaton fizikai és kémiai környezetének releváns elemeit, valamint a növényi tápelemek mennyiségét vizsgálják folyamatos jelleggel, mivel ezek a paraméterek határozzák meg a vízben élő algák mennyiségét, ami a tavi tápláléklánc alappillére. A másik projekt a Hal- és Konzervációökológiai Kutatócsoport egyik kutatási projektjének, a nagy kárókatonák (Phalacrocorax carbo) mozgásmintázatának elemzési adatait öleli fel. A kutatási projektben a nagy kárókatonák állományfelmérésének, élőhelyhasználatának, valamint vonulásának elemzése történik a fajjal kapcsolatos tudományos ismeretek bővítése céljából.

Krisztina az ARP Nagykövet Programban az adatkezelés, -szolgáltatás, -archiválás és -megosztás új, a mai kornak megfelelő módszereit kívánja elsajátítani, és a megszerzett hasznos tudást továbbadni az intézetében dolgozó kutatóknak. Célja, hogy a kutatók hatékonyan és gördülékenyen tudják alkalmazni ezt a korszerű adatkezelési gyakorlatot a kutatási munkájuk során, és ennek segítségével tovább tudják bővíteni ismereteiket akár a szakterületükön, akár más tudományterületeken. Fontosnak tartja, hogy a BLKI hazai és nemzetközi szinten is megfeleljen a korszerű kutatásiadat-kezelés elvárásainak, és a nyílt tudomány mozgalom szellemében folytassa nemzetközi szintű tudományos tevékenységét.